Bakgrund

Grundutbildad KBT-terapeut inr. elitidrott. 
Ansvarar för och undervisar sedan 2003 på idrottsgymnasium i kurser inom ämnesområde idrottspsykologi och psykologi. Arbetar även sedan 2008 på Linnéuniversitetet, institutionen för idrottsvetenskap och undervisar bland annat i kurser som prestationspsykologi, mentalt förhållningssätt (polisutbildning) och kurser med koppling till idrottspsykologi, motiverande samtal samt förändringsprocesser inom olika utbildningar.

Jag har själv i ungdomsåren spelat fotboll, tennis och handboll utan att nå den yttersta eliten, i efterhand har jag förstått vad idrottspsykologiskt stöd hade kunnat göra för mig och min idrottssatsning. På den tiden hade tyvärr varken jag eller min omgivning vetskap och kunskap om idrottspsykologi och de metoder som finns tillgängliga och som jag är övertygad om hade varit till stor hjälp för mig i min aktiva idrottskarriär.

Formell utbildning

 • Grundutbildning i kognitiv beteendeterapi inriktning elitidrott, 60 hp. (motsvarande tidigare psykoterapiutbildning steg 1).
 • Fil. Mag inom idrottsvetenskap (ämnesområde: Karriärövergång från junior till senior inom elitfotboll).
 • Idrottslärarutbildning (GIH, Örebro)
 • Fil. Kand. i Folkhälsovetenskap
 • 1,5 års psykologistudier (1-20p med inriktning mot kognitiv psykologi, 21-60p med inriktning mot arbetslivets psykologi)
 • Ettårig utbildning i kognitiv beteendeterapi (KBT)
 • ACT utbildning för elitidrott genom Riksidrottsförbundet
 • ACT utbildning i att hantera stress och främja hälsa
 • Tillämpad mental träning på Örebro universitet
 • Mental Rådgivarkurs, steg 1-3 (Edvisor AB)
 • Ackrediterad av RF för IPS-profilen
 • Behörig gymnasielärare i ämnena idrott och hälsa, psykologi och specialidrott

Arbete med idrottspsykologisk tillämpning

Arbetat med föreningar, lag, coacher och individuella idrottare på tävlings- och elitnivå sedan 2005 med uppdrag från bland annat Sveriges Olympiska Kommitté, Svenska Fotbollförbundet, Riksidrottsförbundet (Elit) och Athletics Development Center (ADC).

Specialområden
Prestationsångest
Karriärövergångsfrågor och karriäravslut
Välmående och prestation för idrottare och coacher
Stress och utmattningsproblematik inom idrotten