• För dig som presterar på hög nivå men vill utveckla din prestation ännu mer
 • För dig som vill må bättre som idrottare
 • För dig tränare/ledare som vill utvecklas och stärkas i din roll
 • För dig som upplever att du inte ”får ut” din kapacitet under tävling/match
 • För dig som är skadad och behöver stöd för att sätta nya mål

Ett idrottspsykologiskt arbete på individnivå sker oftast genom 5 -15 träffar i form av samtal och uppföljning på träningar och tävlingar, men kan även innebära ett längre samarbete beroende på de mål som idrottaren/ledaren har. Målet är dock alltid är att idrottaren/ledaren ska bli självständig och oberoende och kunna driva sin egen utveckling.

I rådgivningssituationen försöker vi som rådgivare tillsammans med idrottaren/ledaren finna utvecklingsmöjligheter. Det är samtalet och resonemanget leder utvecklingen framåt, inga färdiga lösningar ges utan vi försöker gemensamt nå logiska och hållbara slutsatser kopplat till den praktiska verkligheten.

Struktur på arbetet med individuell rådgivning

 • Inledande samtal, för att lära känna idrottaren
 • Plan för samarbetet görs upp
 • Agenda för varje träff skapas
 • Genomgång av hemuppgift och summering sedan senaste träffen
 • Eventuell utbildningsdel.
 • Genomgång av ny hemuppgift
 • Sammanfattning av träffen