För föreningar som vill skapa en framgångsrik utvecklingsmiljö och främja välmående samt goda prestationer i sin organisation för såväl lag och individer. Vi kan främst erbjuda tjänster i form av långsiktigt och strukturerat arbete men även specifika insatser utifrån ert behov och önskemål (se nedan för exempel på områden).

 • Skapa föreningsmodell för psykologiskt utvecklingsarbete t ex spelarutbildningsplan – ”idrottspsykologi från ungdom till A-lag”
 • Skapa föreningsspecifika karriärövergångsprogam för positiv karriärövergång från junior till senior.
 • Tränarutbildning – idrottspsykologi i praktiken, varje dag på träningen.
 • Kognitiv beteende träning (KBT) och Acceptans Commitment Training (ACT) inom idrott.
 • Prestationsutveckling genom mental förberedelse.
 • Motivation, mål och målsättningsstrategier för lag.
 • Arbete med team- och grupprocesser.
 • Föräldrautbildning – att stötta mitt barn i idrottssatsningen och det goda föräldraskapet på och runt idrottsarenan.

Övrigt

 • Life Kinetik för individer och grupper såväl idrottare, företag och privatpersoner.

Exempel på paketlösningar

GULD

Arbete innefattar arbete på föreningsnivå, lag/gruppnivå samt individnivå.

Paketet innefattar ett omfattande arbete med förening/grupp/lag och individer under ett år. Totalpaket för förening skräddarsys efter förfrågan och beräknas därefter.

Ett exempel

 1. Förberedelser (kartläggning och planering av föreningsarbete) med föreningens långsiktiga plan gällande det idrottspsykologiska arbetet i form av, spelarutbildningsplan, karriärövergångsprogram, föräldrautbildning etc.
 2. Utbildningspaket utifrån framarbetade planer för styrelse, sportslig ledning, tränare/ledare samt föräldrar (spelarutbildningsplan, karriärövergångsprogram, föräldrautbildning etc).
 3. Utbildning av aktiva i föreningens olika lag
 4. Psykologisk testning och rådgivning av 20 spelare/ledare
 5. Extra idrottspsykologsikt stöd för fem spelare som är i karriärövergång från junior till senior
 6. Feedback/uppföljning arbete samt av tester och rådgivning

SILVER

Arbetet innefattar arbete på föreningsnivå- lag/gruppnivå samt individnivå.

Paketet innefattar ett större arbete med förening/grupp/lag under en säsong. Totalpaket för förening skräddarsys efter förfrågan och beräknas därefter.

Ett exempel

 1. Förberedelser (kartläggning och planering av föreningsarbete) med föreningens långsiktiga plan gällande det idrottspsykologiska arbetet i form av, spelarutbildningsplan
 2. Utbildningspaket utifrån framarbetad idrottspsykologisk spelarutbildningsplan för tränare/ledare
 3. Utbildning av aktiva i föreningens olika lag.
 4. Idrottspsykologisk rådgivning av fem spelare/tränare/ledare
 5. Uppföljning på träning och match

BRONS

Arbete med lag/grupper skräddarsys efter önskemål, större arbete med förening/lag under en säsong. Arbete innefattar arbete på föreningsnivå, samt lag.

Totalpaket för förening skräddarsys efter förfrågan och beräknas därefter.

Ett exempel

 1. Förberedelser (kartläggning och planering av föreningsarbete) med föreningens långsiktiga plan gällande det idrottspsykologiska arbetet i form av, spelarutbildningsplan för gällande åldersgrupp.
 2. Utbildningspaket utifrån framarbetade planer med tränare/ledare och spelare i två av föreningens lag
 3. Utbildning av aktiva i två av föreningens lag
 4. Uppföljning på träning och match