Våra föreläsningsområden

  • Kognitiv beteendeträning (KBT), Acceptans and commitment Therapy (ACT) och idrott.
  • Mental förberedelse, motivation, mål och målsättningsstrategier.
  • Kroppsspråk och icke verbalt beteende.
  • Karriärövergång från junior till senior.
  • Ledarskap utifrån ett idrottspsykologiskt perspektiv.
  • Idrottspsykologi i praktiken – varje dag på träningen och på tävling.
  • Föräldrautbildning – att stötta mitt barn i idrottssatsningen och det goda föräldraskapet i och runt idrottsarenan.