Definition av idrottspsykologi

Idrottspsykologi handlar om människors tankar, känslor och beteenden i samband med idrott samt den samverkan som sker mellan människor. Idrottspsykologin går att dela upp i tre delar (a) tillämpning och rådgivning, (b) utbildning och (c) forskning.

Idrottspsykologisk tillämpning och rådgivning

Idrottspsykologiskt stöd (rådgivning) syftar till att hjälpa idrottare, tränare och ledare att må och prestera bra i träning och tävling såväl i vardagen som vid mästerskap. Att kunna hantera press eller nervositet inför stora utmaningar, att förbereda sig mentalt för tävlingar, att hitta ett bra samspel inom laget, att optimera sina arbetsinsatser som ledare, eller att kunna uppnå en bra balans mellan träning/tävling och återhämtning är några exempel på områden där ett idrottspsykologiskt stöd kan göra skillnad. (http://www.svenskidrott.se/Elitidrott/verksamhetsstod/Idrottspsykologi)