Jag anlitade Stefan som idrottspsykologisk rådgivare under en period då jag hade motivationsbrist och behövde hjälp att komma tillbaka på ”banan” igen, och tack vare vårt samarbete hittade jag tillbaka till mitt driv och självförtroende i min träning. Jag blev utmanad att bryta invanda tankemönster och att tänka utanför ramarna för vad jag kände mig trygg i.
Vi jobbade mycket med de tankar och känslor som hade negativ påverkan på min prestation och att försöka vända dessa till att istället påverka min prestation i positiv riktning. Jag fick bland annat olika uppgifter och övningar att jobba med i tränings- och tävlingssituationer som var kopplat till vad jag behövde förbättra just då, och vid nästa träff utvärderade vi hur det hade gått och vad som fungerade bra och mindre bra. Det tog tid att lära in nya tankemönster och beteenden, så jag är mycket tacksam för allt arbete som Stefan lade ned för att tillgodose mina behov att hjälpa mig att utvecklas som både människa och elitidrottare.

Frida Åkerström
Kulstötare på elitnivå
Deltagit i EM i friidrott samt ett flertal Finnkamper