Våra föreläsningsområden

  • Mental förberedelse, motivation, mål och målsättningsstrategier.
  • Kroppsspråk och icke verbalt beteende.
  • Ledarskap utifrån ett idrottspsykologiskt perspektiv.
  • Idrottspsykologi i praktiken – varje dag på träningen.
  • Föräldrautbildning – att stötta mitt barn i idrottssatsningen och det goda föräldraskapet i och runt idrottsarenan.
  • Kognitiv beteendeterapi (KBT) och idrott.